HaberlerSizin İçin Seçtiklerimiz

YÜREKLER HÜSEYİN İLE YA BİLEKLER?CENNETİN ÇİÇEĞİ: HZ. HÜSEYİN B. ALİASHAB-I KERBELA'NIN HAYKIRIŞIEHLİBEYTİN ŞEHİTLERİ VE ŞAHİTLERİMİRAÇ: NAMAZ VE KUDÜSNEYE MUHTACIZ?

Yürekler Hüseyin İle Ya Bilekler?Hicri 60. yılda Yezid babasının ölümünden sonra Şam’da hilafetini ilan edip, halktan biat almaya başlamıştı. Daha yönetime geçer geçmez yaptığı ilk iş, Medine valisi Velid b. Utbe’ye bir mektup gönderip, Peygamber şehrinde bulunan üç insandan ne şart ve durum ile olursa olsun biat almasını emretmek olmuştu. Bu üç insan; Hüseyin b. Ali, Abdullah b. Zübeyr ve Abdullah b. Ömer’di. Mektup Velid’e ulaşınca, vali emir gereği bu üç insanı huzuruna çağırmak için bir elçi gönderdi. Elçi Hz. Hüseyin ile Abdullah b. Zübeyr’i mescidde bulmuştu. Elçi bu iki insana gelince Hz. Hüseyin Abdullah’a bakmış ve meseleyi anlamıştı. Hz. Hüseyin dedi ki: “Bize yol göründü.” İmam kararını çoktan vermişti; sonunda ölüm bile olsa zalim Yezid’e biat edip, zulüm temelleri ile yükselmiş saltanatını meşrulaştırmayacaktı. Devamını okuyun...

Miraç: Namaz ve Kudüsİhtilaflar bir tarafa Recep ayının 27. gecesi birçok İslam coğrafyasında Miraç gecesi olarak ihya edilmeye çalışılır. Bu geceye damgasını vuran en önemli hadise hiç şüphesiz Efendimiz’in en büyük mucizelerinden biri olan İsra ve Miraç hadisesidir. Bu muhteşem hadise üzerine çok şey söylenebilir, ama biz sadece biri netice, biri mekân olmak üzere iki noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyoruz.

Miraç hadisesi İsra Sûresinin ilk ayetinde ve Necm Sûresinin 5 ile 18. ayetleri arasında beyan edildiği gibi; Mekke’den Kudüs’e, oradan da semalara doğru uzanan bir yolculuk ile gerçekleşmiş ve Efendimiz (s.a.v.) bu yolculuğun sonunda, o güne kadar gece namazları hariç, sabah ve akşam ikişer rekat olarak kılınan namazların, günün beş ayrı vaktinde 17 rekat olduğu müjdesi ile gelmiştir. Bundan dolayı miraç hadisesinden zihinlerimizde kalan en önemli mesaj, namaz ve Kudüs bilinci olmalıdır. Devamını okuyun...

Neye Muhtacız?Emevi saltanatı İslam tarihinin en önemli kırılma noktasıdır. Hilafetten saltanata, imamlıktan sultanlığa, şuradan despotizme dönüşümün başlangıcıdır. Bu dönemden sonra Müslümanlar çok ciddi kayıplar vermiş, bir daha da İslam toplumları, saadet asrındaki gibi pak ve duru bir İslam düşüncesine sahip olamamışlardır. O günden bugüne devam edip gelen bu olumsuz gelişmeler, bazen istisnai durumlar yaşamış, bazen fert, bazen toplum bazında gelişmeler olmuş, varolan kaymanın önüne geçilmeye çalışılmıştır. Bu çabalardan en önemlisi hiç kuşkusuz beşinci Raşid Halife diye isimlendirilen Ömer b. Abdülaziz’in mücadelesidir. Halife Ömer, dedesi Ömerü’l Faruk gibi Hak ile Batıl arasını ayırmaya çalışmış, hilafette kaldığı iki buçuk sene içerisinde tüm çabasını İslami düşünceyi ilk günkü haline döndürme gayretinde odaklamıştır. Devamını okuyun...