• SAMİMİYET

Haberler

Bir Âlim, Bir Eser 

Sözlerimle Muhammed’i (sas) övmüş olmadım, Bilakis Muhammed’den bahsetmekle, Sözlerime değer kazandırmış oldum.[1]                                                Hassân b.

Yitik Değer Samimiyet 

Kartal’da, “Yitik Değer Samimiyet” Konferansı  Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, Kartal Müftülüğü’nün organize ettiği Kutlu Doğum


21. Asırda Esma Olmak 

21. ASIRDA ESMA OLMAK Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, İlim Yayma Cemiyeti’ne bağlı, Maltepe Özel Halil


Sizin İçin Seçtiklerimiz

AVRUPA'DA MUS'AB OLMAKSAHABENİN KUR'AN ANLAYIŞIVEFANIN SULTANI'NDAN VEFA İZLERİKUR'AN'IN MODEL ŞAHSİYETLERİŞEHİTLERİN EFENDİSİ: HZ. HAMZA (RA)TİCARET AHLAKI

Avrupa'da Mus'ab OlmakAkabe Biatı’nda bulunan 12 Yesrib’li Efendimiz (a.s.) ile görüştüklerinde bir talepleri vardı. Allah Resulü’ne el verip, yolunda olduklarını beyan ettikten sonra dediler ki: “Ya Resulullah! Bize bir Kur’an öğretmeni verseniz; hem bize, hem diğer insanlara Allah’ın kitabını öğretse olmaz mı?” Allah Resulü onların bu taleplerini kabul ederek onlarla aşk ve sadakat abidesi Mus’ab b. Umeyr’i gönderdi. Musab’ın Yesrib’e gidişi ile her şey bir anda değişti ve Yesrib’in her evinden Kur’an sesleri yükselmeye başladı.

Aradan daha bir sene geçmeden Mus’ab b. Umeyr’in eşsiz gayreti ile İslam dalga dalga Yesrib’te yayılmaya başlamıştı. Devamını okuyun...

sahabenin-kuran-anlayisiSon vahyin ilk muhatapları olan Sahabe neslinden bize intikal eden her rivayet anlamlı ve değerlidir. Birde bu rivayetler, onların Kur’an’ı nasıl anladıkları ve nasıl yaşadıkları bağlamında olursa bu önem ve değer daha da artmaktadır. Çünkü onların Kur’an karşısındaki duruşları, ayetlerin mesajlarını hayatlarına nasıl aktardıkları, cahiliyenin zifiri karanlığından vahyin dirilten aydınlığına nasıl ulaştıkları, bizler için hayati değer taşıyan bilgilerdir. İşte biz yeryüzünün en büyük iman hamlesini vahyin mesajları ile gerçekleştirmiş olan bu bahtiyarlar topluluğunun Kur’an anlayışlarını, bundan dolayı çok iyi anlamak zorundayız.

Devamını okuyun...

Vefanın Sultanından Vefa İzleriAlemlere Rahmet olarak gönderilen kutlu elçi, tüm ahlakî meziyetlerin tartışılmaz sultanı olduğu gibi, bugün hayatlarımızda pek de izi kalmayan vefanın da sultanıdır.

Nedir vefa? Vefa en kısa anlamı ile; yapılan iyiliğin küçüğüne büyüğüne bakmadan onu unutmamak ve o iyiliğe misliyle yada daha güzeli ile karşılık vermektir. Dolayısı ile vefa; nankörlüğün zıddıdır. Nankörlük yapılan iyiliğin kadrini bilmemek, o iyiliğe kötülükle karşılık vermektir. Bu anlamdan hareketle vefanın kime karşı gösterileceği hususunda çok geniş bir yelpaze ile karşı karşıyayız. Devamını okuyun...

Kur'an'ın Model Şahsiyetleri Peygamberler23 yıllık vahyin nüzul sürecinde, Kur’an’ın isimlerini anıp hayatlarına ait bazı tablolara yer verdiği peygamberlerin hepsi, evvel emirde o silsilenin son mührü olan Efendimiz’in (sav) şahsiyetini inşa etmeye yönelik mesajlar taşımaktadır. Efendimiz (sav) bu mesajı çok iyi anlamış ve sürekli kendisinin, Hz. Adem’den başlayan bir yürüyüşün en son halkası olduğunu birçok kez beyan etmiştir. Mesela, Buhari’de geçen bir hadiste, Efendimiz (sav) bu birlikteliğin nasıl olduğunu çok veciz bir örnek ile şöyle açıklamaktadır: “Benimle, benden önce gelip, giden peygamberlerin durumu aynen şuna benzer: Adamın birisi çok güzel bir ev yaptırmıştır. O, bu evi tamamlamış, süsleyip donatmış, ancak duvarında bir köşe taşının yerini eksik bırakmıştır. O şâhâne evi görmeye gelenler, binânın içinde gezip Devamını okuyun...