Haberler

Yolun İşaret Taşları 

Eskimeyen sözlerimizden bir tanesi de; “Bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim” cümlesidir. Gerçekten insanınSizin İçin Seçtiklerimiz

İNSANLIĞIN KURTULUŞ REÇETESİ; HACSEMBOLLERDEN HAKİKATE HACHACCA GİTMEK Mİ? HACCI YAŞAMAK MI?İSTİKAMET ABİDESİ HZ. ALİ VE HACZİNNUREYN'DEN MURTAZA'YA HACSAHABENİN DÜNYASINDA HAC

Hac, tek kelime ile muhteşem bir ibadettir. Allah’ın azamet ve büyüklüğünü, insanın ise acziyet ve küçüklüğünü görebileceği en önemli vesiledir. Yine Hac, varlığın evrensel çağrısı içerisinde yer alıp, “bende varım, bende geldim” demesinin bir işaretidir. Bu önemli ibadetin, hakkı ile yapıldığı zaman sahibine neler kazandırdığını saymakla bitiremeyiz. Ama burada şu hakikatin altını çizmek zorundayız ki, Hac; ilahi kelamın lisanında da özel ve önemli bir ibadettir. Özeldir, çünkü Kur’an hiçbir ibadet için kullanmadığı ifadeleri Hac için kullanır. Önemlidir, çünkü Hac sadece yerine getiren Müslümanları değil, tüm insanlığı ilgilendiren bir eylemdir. Gelin bu iki ifadeyi biraz daha iyi anlamaya ve kavramaya çalışalım. Devamını okuyun...

Şe’âir, semboller demekti. Eğer bir yerde semboller üzerinden konuşuluyorsa, orada o sembollerin işaret ettiği hakikatler var demektir. Gelin öyleyse bu manevi atmosferin katkısı ile birlikte, haccın menasiki içerisindeki sembollerin arkasında bulunan ve anlaşılınca ancak yapılan haccı, mebrur bir hac kılan, bu hakikatlerin neler olduğunu birkaç cümleyle de olsa anlamaya çalışalım.

Hac: İnsanın sıla-i rahme dönüşü… Gurbete değil, baba ocağına ve ana kucağına gitmek… Hz. Adem’den Hz. İbrahim’e, Efendimiz’den bugüne, bugünden o son güne kadar risalet davası yolunda yürüyen o tartışılmaz büyüklerin izlerini takip etmek…

İhram: Mahşerin provasını yapmak için giyilen kefen… Allah’ın zimmeti altına girmek, O’nun istediği gibi yaşamanın önemini kavramak… Hududullah’a riayet etmeyi öğrenmek…

Telbiye: “Buyur, Allah’ım buyur! Emrindeyim buyur” demek… Allahlı, dolayısı ile anlamlı yaşamayı öğrenmek… Teslimiyetin, bu dinin olmazsa olmazı olduğunu kavramak ve hiçbir pazarlığa girişmeden emre amade olmak… Devamını okuyun...

Büyük İslam ailesinin fertleri dünyanın dört bir tarafından Hz. İbrahim’in yüzyıllar önceki davetine icabet edip “Lebbeyk” diyerek o kutsal beldelere varmaya başladılar. O bereketli topraklara varmak amacı ile yola çıkan Rahman’ın Misafirlerine “nereye gidiyorsunuz?” diye sorduğunuzda, her yolcudan “Hacca gidiyoruz” diye cevap alacaksınızdır. Ama bu cevap böyle kutsi bir yolculuğun mana ve kıymetini duyurma adına yeterli olmayacaktır. Bunun için bu kutsi yolun yolcularından “hacca gidiyoruz yerine, haccı yaşamaya gidiyoruz” sözünü içini doldurularak ikrar edilmesini ümit etmekteyiz.. Çünkü hacca giden ile haccı yaşayan aynı ruh hali ile evine dönmeyeceği muhakkaktır. Devamını okuyun...