HaberlerSizin İçin Seçtiklerimiz

ŞÂKİ Mİ SAİD Mİ?FARKLILIKLARIMIZ RAHMET Mİ, ZAHMET Mİ?KUR'AN'DA İSTİKAMET EMRİPAZARLIKSIZ İMAN: HZ. ABDULLAH B. SELÂMHZ. ABDULLAH B. ZÜBEYR VE MÜCADELEKUTSAL EMANETLERİMİZ YETİMLER

Hicret; Teslimiyet ve TedbirSize Nübüvvet evine gelin olarak gelen, ama hazin bir şakanın neticesinde bu dünyada müminlerin annesi olma şerefinden mahrum kalan Esma validemizin, hayat hikâyesini anlatacaktık. Hani derler ya; “mahrumiyet nimettir” diye; işte Esma validemiz hayatı ile bize bu sözün adeta bir tefsirini yapacaktır.

Esma validemiz meşhur Arap kabilelerinden Kindiler’e mensup, Numan bin Ebilcevn’in kızıdır. Numan, kabilesinin soylu reislerinden biridir. İslam’ın gür sedası Hicaz yarımadasında yankılanmaya başlayınca, Numan’da bu sesi işitir; İslam’a karşı içinde derin bir sevgi hâsıl olur ve bu sedayı daha yakından duymak için Medine’ye, Efendimiz’in (s.a.v.) huzuruna gelir ve burada da iman eder. Devamını okuyun...

Farklılıklarımız Rahmet mi, Zahmet mi?Renklerimizin, dillerimizin, fiziksel şekillerimizin ve elbette düşünce dünyalarımızın farklılığı, hep Kerim olan Rabbimizin birer ayeti ve şükredilmesi gereken birer nimetidir. O (c.c.) isteseydi tüm insanlığı bir tornadan çıkmış gibi aynı şekilde yaratırdı. Ama meşiet-i ilahiyyenin böyle tezahür etmemesi tabiî ki hayatın yaşanılabilir olması için gerekliydi. Eğer genelde tüm insanlık, özelde ise Ümmet-i Muhammed her meselede aynı düşünseydi ve her şeye aynı tepkileri verseydi, o zaman istişarenin, fikir alış verişinin ve münazaranın bir anlamı olabilir miydi? Bugün bir mesele hakkında kaleme alınan onlarca kitabın varlığı bize bir zahmet değil, istifademize sunulan ve her biri bizlerin düşünce dünyalarına farklı ufuklar açan birer rahmettir. Aslında bu rahmeti ve zenginliğimizi, zahmete dönüştüren ne yazık ki bu güzellikleri kullanmayı beceremeyen bizler değil miyiz? Farklılıklarımızı bir zenginlik olarak anlamayıp, bizim gibi düşünmeyenlere karşı ortaya koyduğumuz tahammülsüzlükler, hayatımızı zorlaştırdığı gibi daha güzel düşünce ve fikirlerin oluşumuna da engel olmaktadır. Devamını okuyun...